Motto ..musí v tom být nějaké kouzlo, uřknutí ,fascinace divadlem, jevištěm a celým tím procesem tvorby !

 

 

Ještě hrajeme

v sobotu 26.5.2O18 v 19.3o hod

LIBOCHOVICKÉ DIVADELNÍ LÉTO

 

 Oznámení z 9.3.2o18 - Divadlo Vrchlického-Louny Porota Lounského divadlení 2o18 udělila oběma představitelkám čestné uznání za herecké výkony. Inscenaci Na útěku doporučila k postupu na Národní přehlídku seniorského divadla v České Třebové. *

 

 Hru NA ÚTĚKU“ Divadla na Vísce v režii S. H o z o v é jsem viděla už třikrát ! Na jevišti jsou 80 min pouze dvě herečky – M. W e i g e r t o v á a L. K o r e j č í k o v á. Jejich výkon je obdivuhodný ve všech odstínech nálad žen, které opouštějí své domovy a vrhají se do nejistého dobrodružství. Smutek, naděje, odhodlání, radost ze života , velké kamarádství a obrovská dávka humoru, což mě baví úplně nejvíc. Markéta Ratajová Hořovice 28.1o.2o17  Z OHLASŮ diváků :

 

Vaše představení NA ÚTĚKU se nám moc líbilo ! Obě dámy byly úžasné. Dobrá hospoda se prý pozná podle kuchaře a tak posílám divákům vzkaz .

Přijďte ochutnat...   M. Moudrý Praskolesy 28.1o.2o17

 

Na útěku - hra se spoustou slovních hříček a přirovnání .

Diváci v mnohých scénách mohli vidět sami sebe v některých životních situacích.

Výsledkem je, že se z každé situace může člověk svým úsilím dostat a navíc získat cenné zkušenosti.  Budu se ráda vracet na další báječná představení Divadla na Vísce .

Hana Milerová Řitka 3.12.2o17

 

 Hráli jsme v roce 2o15 a 2o16 A. G o l d f l a m : D á m s k á š a t n a
 1. premiéra : prosinec 2o15 , 2. premiéra : duben 2o16

Č t y ř i   ž e n y ,  č t y ř i   ž e n s k é   o s u d y .

a   z á k l a d n í   H u h l o v o  p r a v i d l o

j e v i š t ě  v   h e r e c k é   š a t n ě

D i v a d l a   n a   v í s c e   H o ř o v i c e

 

 Hrají  :

                  Magda Weigertová (za Ivu Žílovou)

Helena Kreisingerová

Lenka Korejčíková

                     Káťa Hrušková (za Kate Hasmanovou)

              inspicient a zvuk  Ca Hasman

režie  Slávka Hozová

              foto Vladimír Kasl a Pepa Pšenda

 

                          D ě k u j e m e  z a  f i n a n č n í   p o d p o r u

s p o l e č n o s t i   W A G O

Rok 2O14 premiéra 19.dubna Rok 2o13 premiéra 26.května Tři ženy a možná přijde i James premiéra 8.června 2o13 Nezničitelný smích Sáry B. premiéra 6. září 2o13 Milý muži, když dlaň tvá.. Rok 2o12 premiéra 1.června Pane Erbene, neřekněte ne Rok 2o11 a 2o1o premiéra 16.dubna Čert a Káča premiéra 27.května 2o11 Mé dceři řekni, že odjíždím Rok 2oo9 premiéra 26.dubna Kalisto a Melibea l.p. 1492 premiéra 22.prosince 2oo9 Štědrý den Rok 2oo8 premiéra 13.června Kolotoč Rok 2oo7 premiéra 25.dubna Equus o7 premiéra 7.června 2oo7 Rok 2oo6 premiéra 8.června Equus o6 premiéra červenec 2oo6 Kuráž podle Grimmelshausena

 

 

Kontakt

 

 

Slávka Hozová

Tel: +420 739 466 480

Email: slavkahozova@seznam.cz

 

 

Copyright © Divadlo na vísce Hořovice 2015. All rights reserved.

Home

Jak šel čas

Z tisku

Repertoár

Kontakt