" ..musí v tom být nějaké kouzlo, uřknutí ,fascinace divadlem, jevištěm a celým tím procesem tvorby ! "

napsal Divadlu na Vísce Pavel Veselý

 

 

 

 Oznámení z 9.3.2o18 - Divadlo Vrchlického-Louny Porota Lounského divadlení 2o18 udělila oběma představitelkám čestné uznání za herecké výkony. Inscenaci Na útěku doporučila k postupu na Národní přehlídku seniorského divadla v České Třebové. Diváci napsali :

 

 

 

 

Ve hře  NA ÚTĚKU“  Divadla na Vísce  v režii S. H o z o v é jsou na jevišti 80 min pouze dvě herečky – M. W e i g e r t o v á a L. K o r e j č í k o v á. Jejich výkon je obdivuhodný ve všech odstínech nálad žen, které opouštějí své domovy a vrhají se do nejistého dobrodružství. Smutek, naděje, odhodlání, radost ze života , velké kamarádství a obrovská dávka humoru !

Markéta Ratajová Hořovice 28.1o.2o17

 Představení NA ÚTĚKU se nám moc líbilo ! Obě dámy úžasné. Dobrá hospoda se prý pozná podle kuchaře a tak posílám divákům vzkaz . Přijďte si pochutnat do divadla na Vísku.. M. Moudrý Praskolesy 28.1o.2o17 Na útěku - hra se spoustou slovních hříček a přirovnání . Diváci v mnohých scénách mohli vidět sami sebe v některých životních situacích. Výsledkem je, že se z každé situace může člověk svým úsilím dostat a navíc získat cenné zkušenosti. Budu se ráda vracet na další báječná představení Divadla na Vísce . Hana Milerová Řitka 3.12.2o17 Útěk – je skvělý !!! Moc se mi to líbilo. Lenka Korejčíková je velice šikovná amatérka. Myslím, že to obě - Lenku i Majdu moc baví. Mě bavily náramně ! Text jsi našla super Slávko !!! Hned bych si v takovém kusu zahrála !!! Štěpánka Drozdová 17.1o. 2o17 Potštejn 5.7.2o17 2.veřejná generálka Velmi nahlas chválím Vaše představení NA ÚTĚKU. Výkony hereček a režijní počin ! Po dlouhé době jsem měla velmi, velmi příjemný kulturní zážitek a moc Vám za to děkuji. Tentýž pocit sdílí i můj manžel Jiří. Ivana z Dřevíče Potštejn 5.7. 2o17 2.veřejná generálka Vaše představení NA ÚTĚKU je osvobozující. Po dlouhé době jsem zase viděla divadlo hrané živelně a s chutí o běžných trápeních a srandě v životě. Nebylo to, jak je to teď skoro pořád, o gay/lesbians, o válce a Židech vyprávěné těmi, kdo to vůbec nezažili a neumí to zachytit, o minoritách a o dalších snad uměleckých tématech, která jsou ale od běžného života odtržené. S díky Anna Sediva, MD,PhD Praha Potštejn 5.7. 2o17 2.veřejná generálka Představení NA ÚTĚKU je příjemná holčičí záležitost, ale myslím, že moudrost z toho a vtip poberou i muži ! Výborně jsme se celá rodina bavila a od srdce zasmála. Já jsem navíc byla dojatá. Je super to Vaše představení. Děkujeme. Markéta Wetzlerová Choltice Potštejn 5.7.2o17 2.veřejná generálka Dlouho jsem se tolik nebavila. Bože, jak já těm ženským závidím tu odvahu býti svobodným ! Zdenka Votrubová Vápno u Přelouče Další dopisy uloženy v rubrice - OHLASY Divadlo na Vísce si Vás hýčká . Děkujeme Vám !!
 Hráli jsme v roce 2o15 a 2o16 : A. G o l d f l a m : D á m s k á š a t n a
 1. premiéra : prosinec 2o15 , 2. premiéra : duben 2o16

Č t y ř i   ž e n y ,  č t y ř i   ž e n s k é   o s u d y .

a   z á k l a d n í   H u h l o v o  p r a v i d l o

j e v i š t ě  v   h e r e c k é   š a t n ě

D i v a d l a   n a   v í s c e   H o ř o v i c e

 

 Hrají  :

                  Magda Weigertová (za Ivu Žílovou)

Helena Kreisingerová

Lenka Korejčíková

                     Káťa Hrušková (za Kate Hasmanovou)

              inspicient a zvuk  Ca Hasman

režie  Slávka Hozová

              foto Vladimír Kasl a Pepa Pšenda

 

                          D ě k u j e m e  z a  f i n a n č n í   p o d p o r u

s p o l e č n o s t i   W A G O

Rok 2O14 : premiéra 19.dubna Rok 2o13 premiéra 26.května Tři ženy a možná přijde i James premiéra 8.června 2o13 : Nezničitelný smích Sáry B. premiéra 6. září 2o13 : Milý muži, když dlaň tvá.. Rok 2o12 : premiéra 1.června Pane Erbene, neřekněte ne Rok 2o11 a 2o1o : premiéra 16.dubna Čert a Káča premiéra 27.května 2o11 : Mé dceři řekni, že odjíždím Rok 2oo9 premiéra 26.dubna Kalisto a Melibea l.p. 1492 premiéra 22.prosince 2oo9 : Štědrý den Rok 2oo8 premiéra 13.června Kolotoč Rok 2oo7 premiéra 25.dubna Equus o7 premiéra 7.června 2oo7 Rok 2oo6 : premiéra 8.června Equus o6 premiéra červenec 2oo6 : Kuráž podle Grimmelshausena

 

 

Kontakt

 

 

Slávka Hozová

Tel: +420 739 466 480

Email: slavkahozova@seznam.cz

 

 

Copyright © Divadlo na vísce Hořovice 2015. All rights reserved.

Home

Jak šel čas

Z tisku

Repertoár

Kontakt