Musí v tom být nějaké kouzlo, uřknutí , fascinace divadlem, jevištěm a celým tím procesem tvorby .. napsal nám Pavel Veselý
P ř i p r a v u j e m e :  Foto ze zkoušek : Vladimír Kasl

 

M i l í d i v a d e l n í p ř á t e l é z p ř í j e m n ě t e si ž i v o t n a š í m n o v ě n a s t u d o v a n ý m p ř e d s t a v e n í m p r o r o k 2O17 Dva muži píšou pro dvě ženy - s humorem a se smyslem pro dobrodružství ! 29.7. a 3o.7. vždy ve 2o hod budete i vy součástí 3. a 4. veřejné generálky na D i v a d e l n o m h u m n e p e n s i o n u u Rudolfa - LIPTOVSKý JÁN Srdečne Vás pozývame ! Hrajeme za každého počasí ! www.divadlonaviscehorovice.cz +420739466480 Našimi partnery jsou : M ě s t o H o ř o v i c e a s p o l e č n o s t W A G O , s .r.o.  Hráli jsme v roce 2o15 a 2o16 A. G o l d f l a m : D á m s k á š a t n a  Veřejná generálka 21. 11. 2015, první premiéra 22.12.2015 , druhá premiéra 9. 4.2o16
Č t y ř i ž e n y , č t y ř i ž e n s k é o s u d y a z á k l a d n í H u h l o v o p r a v i d l o j e v i š t ě v h e r e c k é š a t n ě D i v a d l a n a v í s c e H o ř o v i c e Hrají : Magda Weigertová , Helena Kreisingerová, Lenka Korejčíková, Káťa Hrušková , inspicient, zvukař Cárlo , hercům rozumy našeptávala Slávka Hozová, foto Vladimír Kasl a Pepa Pšenda D ě k u j e m e za p o d p o r u s p o l e č n o s t i W A G O , s .r.o.
H r á l i j s m e v r o c e 2O14 a 2O15 :

 

Přehled roku 2015

Kontakt

Slávka Hozová

Tel: +420 739 466 480

Email: slavkahozova@seznam.cz

 

 

 

Copyright © Divadlo na vísce Hořovice 2015. All rights reserved.

Home

Jak šel čas

Z tisku

Repertoár

Kontakt