Musí v tom být nějaké kouzlo, uřknutí ,fascinace divadlem, jevištěm a celým tím procesem tvorby.. píše fotograf Pavel Veselý a posílá fotky z našeho hostování v Divadle Kampa 17.1o.2o17 Díky !!

 

 Na nočním stopu se potkávají dvě ženy . Z ostrého hašteření kdo byl na stopu dřív a bere první auto, začíná s p o l e č n á cesta nabitá humorem a dobrodružstvím. Těšíme se na viděnou Na útěku i s Vámi přátelé : 24. 11. v 19h - v Klubu Labe Hořovice

 

 Tuto inscenaci finančně podpořilo Město Hořovice a společnost WAGO
Je jen málo filmů, divadelních her nebo knížek, které by mě bavilo vidět nebo číst po druhé. V poslední době k nim však patří divadelní hra „NA ÚTĚKU“ v nastudování amatérského Divadla na Vísce Hořovice v režii Slávky H o z o v é, kterou jsem viděla už třikrát ! Na jevišti jsou 80 min pouze dvě herečky – Magda W e i g e r t o v á a Lenka K o r e j č í k o v á. Jejich výkon je obdivuhodný ve všech odstínech nálad žen, které opouštějí své domovy a vrhají se do nejistého dobrodružství. Je v nich smutek, naděje, odhodlání, radost ze života a nakonec i velké kamarádství. A obrovská dávka humoru, což mě baví úplně nejvíc. Markéta Ratajová Hořovice 28.1o.2o17 Díky Markéto, naše věrná divačko . SH Vaše představení NA ÚTĚKU se nám moc líbilo, jen jsem si říkal, že zřejmě chybí větší propagace. Třeba Podbrdské noviny nebo Gymnazium přece musí vědět, že amatérský soubor Divadla na Vísce v Hořovicích hraje tak báječné představení. Je to škoda, opravdu to bylo pěkné. Dobrá hospoda se pozná podle kuchaře a obě dámy byly perfektní, ta tenčí z nich úžasná. M. Moudrý Praskolesy 28.1o.o17 1o let nemá soubor manažera pane Moudrý. Sama rozesílám pozvánky na každé představení přátelům a známým. Plakáty vyvěšuje MKC jen po městě. Úsloví, že dobrá hospoda se pozná podle kuchaře, platí asi jen pro hospody. Děkuji moc za Vaše slova uznání. SH  v roce 2o15 a 2o16 jsme hráli : A. G o l d f l a m : D á m s k á š a t n a  Veřejná generálka 21. 11. 2015, první premiéra 22.12.2015 , druhá premiéra 9. 4.2o16
Č t y ř i ž e n y , č t y ř i ž e n s k é o s u d y a z á k l a d n í H u h l o v o p r a v i d l o j e v i š t ě v h e r e c k é š a t n ě D i v a d l a n a v í s c e H o ř o v i c e Hrají : Magda Weigertová , Helena Kreisingerová, Lenka Korejčíková, Káťa Hrušková , inspicient, zvukař Cá.Hasman režie Slávka Hozová, foto Vladimír Kasl a Pepa Pšenda D ě k u j e m e za p o d p o r u s p o l e č n o s t i W A G O , s .r.o.

 

V r o c e 2O14 a 2O15 jsme hráli :

Přehled roku 2015

Kontakt

Slávka Hozová

Tel: +420 739 466 480

Email: slavkahozova@seznam.cz

 

 

 

Copyright © Divadlo na vísce Hořovice 2015. All rights reserved.

Home

Jak šel čas

Z tisku

Repertoár

Kontakt