P ř i p r a v u j e m e :

 

 Foto ze zkoušek Vladimír Kasl
 Hráli jsme : A. G o l d f l a m : D á m s k á š a t n a  Veřejná generálka 21. 11. 2015, první premiéra 22.12.2015 , druhá premiéra 9. 4.2o16
Č t y ř i ž e n y , č t y ř i ž e n s k é o s u d y a z á k l a d n í H u h l o v o p r a v i d l o j e v i š t ě v h e r e c k é š a t n ě D i v a d l a n a v í s c e H o ř o v i c e Hrají : Magda Weigertová , Helena Kreisingerová, Lenka Korejčíková, Káťa Hrušková , inspicient, zvukař Cárlo , hercům rozumy našeptávala Slávka Hozová, foto Vladimír Kasl a Pepa Pšenda D ě k u j e m e za p o d p o r u s p o l e č n o s t i W A G O , s .r.o.
H r á l i j s m e v r o c e 2 o 1 5 :

 

Přehled roku 2015

Kontakt

Slávka Hozová

Tel: +420 739 466 480

Email: slavkahozova@seznam.cz

 

 

 

Copyright © Divadlo na vísce Hořovice 2015. All rights reserved.

Home

Jak šel čas

Z tisku

Repertoár

Kontakt